Kap zieke bomen in de dorpsbossen Aengwirden

Om de bossen veilig te houden starten we woensdag 7 maart met het kappen van zieke essen en oude populieren op verschillende locaties in de dorpsbossen langs de Aenwirderweg in Terband en Tjalleberd.

 

Essentaksterfte

Vrijwel alle essenbomen in de gemeente Heerenveen zijn in meer of mindere mate ziek. Om voor een veilige openbare ruimte te zorgen kappen we deze bomen voordat ze gevaarlijk worden. Deze winter zijn al op veel plaatsen in Heerenveen zieke essen gekapt. En ook komende jaren moeten we nog veel kappen. Bomen die niet zijn aangetast blijven uiteraard staan. De grootste hoeveelheid essen staat in de ruilverkavelings-/dorpsbossen in Heerenveen. Ook deze essenbossen moeten we kappen. Aankomende winter verwachten we nog meer essen te moeten kappen in Heerenveen.

Oude populieren

Ook de twee percelen aan de noordzijde van de dorpsbossen aan beide zijden van de Albert Mols Menninge moeten gekapt worden. De hoge populieren zijn op een leeftijd gekomen waarbij er veel dode takken uitvallen en het risico voor omvallen steeds groter wordt.

Luinjeberd zieke essenbossen 300x212

Geen nieuwe aanplant

De bossen hoeven niet opnieuw ingeplant te worden omdat er voldoende lage beplanting blijft staan. Het lijkt eerst wel kaal maar de nu nog lage beplanting zal snel weer tot bos uitgroeien. Een klein deel van de essen in het bos bij de Bantsterschans wordt niet gekapt vanwege een buizerdnest.

  • Aangemaakt op .
  • Aantal keren gelezen: 660

© 2020 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap