Geschreven door Webredactie op .

Gaswinning

Persbericht

Aanvraag omgevingsvergunning gaswinning Rottum door

ministerie in behandeling genomen

 

Wolvega, 30 januari 2018

Aanvraag omgevingsvergunning gaswinning Rottum door

ministerie in behandeling genomen

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil gas winnen op een nieuwe locatie in de gemeente
Weststellingwerf. Deze locatie met de naam Rottum, ligt aan de noordkant van het perceel
Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar
drie gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.
Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de aanvraag
omgevingsvergunning van Vermilion in behandeling genomen.
Wat houdt de aanvraag omgevingsvergunning in?

De omgevingsvergunning richt zich op de aanleg van de productielocatie met alles wat nodig is voor
proefboringen, het winnen van gas en de aanleg van gasleidingen.
Winningsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit

In juni 2017 heeft Vermilion voor de locatie Rottum een winningsplan ingediend bij het ministerie. In
een winningsplan staan de ondergrondse aspecten van gaswinning beschreven, onder meer hoe het
bedrijf gas wil winnen en wat de invloed daarvan op de bodem is.
Vorige week heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt dat voor de
voorgenomen gaswinning geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld. Deze publicatie
heeft op 24 januari 2018 in de Staatscourant en in de Stellingwerf gestaan.

Past gaswinning binnen het bestemmingsplan?

Het winnen van gas op deze locatie past niet in het bestemmingsplan Buitengebied 2014. Momenteel
hebben de gronden een agrarische bestemming. Om af te kunnen wijken van de bestemming is een
raadsbesluit (een zgn. verklaring van geen bedenkingen) nodig.
Wat vindt de gemeente Weststellingwerf van de plannen?
De gemeente Weststellingwerf moet de plannen nog beoordelen. Het ministerie vraagt de gemeente
eerst om advies over de omgevingsvergunning en het winningsplan.
Wanneer kunnen inwoners reageren?
Op dit moment kunnen inwoners nog niet reageren. Eerst worden instanties waaronder de gemeente
om advies gevraagd. Op een later moment hebben inwoners verschillende mogelijkheden om te
reageren:

Meer informatie?

Voor meer informatie over de nieuwe gaswinlocatie Rottum en de stappen die gezet moeten worden
om gaswinning daar mogelijk te maken, vindt u op weststellingwerf.nl.

Noot voor de redactie:
Voor vragen over dit bericht kunt u contact leggen met team Communicatie gemeente
Weststellingwerf, telefoon 0561 – 691 390; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.