Afval per kilo

Afvalinzameling per kilo

Sinds 1-1-2016 wordt het afval volgens de groen-groen-grijs-systematiek ingezameld. Dit om bewoners te prikkelen afval zoveel mogelijk te scheiden en zo minder afval voor de Sortibak (grijs) over te houden. Na evaluatie en overleg van dit systeem met Gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Omrin, is besloten om ook te kijken naar het gewicht. Verwacht wordt dat afrekening op gewicht nog meer een prikkel geeft om met name het relatief zware gft-afval niet meer in de Sortibak, maar in de Biobak te deponeren wat financieel aantrekkelijk is voor de bewoners.

 

Van GFT en organisch keukenafval wordt compost gemaakt. Maar dan moet u het wel in de Biobak doen. Het legen van de Biobak kost € 0,50 per keer. Wanneer u GFT en keukenafval scheidt, bent u goedkoper uit dan wanneer u het GFT afval in de Sortibak doet.

Kijk ook het artikel in de Heerenveense Courant

Scheidingswijzer

  • Aangemaakt op .
  • Aantal keren gelezen: 879

© 2020 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap