Plaatselijk Belang

Datum
02-09-2015
Naam
Aanmelden als lid
Omschrijving

Op deze pagina staan formulieren voor de aanmelding en de doorlopende machtiging.

Plaatselijk Belang, het gaat ons allemaal aan,....   wordt lid.

Ledenwerfactie Plaatselijk Belang. 

PB Aengwirden heeft op dit moment ongeveer 410 leden. In de afgelopen jaren is er niet actief aan ledenwerving gedaan. Onder anderen door verhuizingen en overlijden daalt het ledenaantal. Door het benaderen van kennissen of buren, de huisnummerpaal actie en de contante contributie inning of nieuwe bestuursleden komen er nieuwe leden bij.

© 2021 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap