Concert Terbantster Tsjerke

dsc-2006-miniatuur
Categorie
Algemeen
Datum
30-01-2022 15:00
Locatie
Pastorielaan 12 Terband

Zondag 30 januari 15.00 uur Sanmân en Sikke

De fokale manljusgroep Sânman & Sikke is ûntstien yn 1994 yn Warkum en nimt mei syn gearstalling
en muzykkar in hiel eigen plak yn it Fryske muzyklibben yn.Sânman & Sikke mei dan op lichte muzyk
oriïnteard wêze, ek klassike eleminten wurde net mijd, wêrtroch’t de groep lestich yn in hokje te
pleatsen is. Yn de rin fan de jierren binne 5 cd’s opnommen, dy’t yn eigen behear útbrocht binne. It
repertoire kin sûnder mis breed neamd wurde; it grut ferskaat oan stilen, fan barbershop oant
Beatles en fan gospel oant Westcoast, soarget derfoar dat it publyk him net in tel ferfele hoecht. Ek
de eigen Frysktalige nûmers en de ynformele, relativearjende presintaasje drage yn wichtige mate by oan de identiteit en de útstrieling fan de groep.

Zondag 6 februari 15.00 uur De Stroatklinkers

Zondag 6 maart 15.00 uur Kentucky Snake Oil

Zondag 13 maart 15.00 uur Pot, Baumgarten & van Astenrode

Zondag 27 maart 15.00 uur Mused

Kaarten zijn te reserveren via het Posthuis en via onze website.
Meer informatie: http://www.terbantstertsjerke.nl/agenda-2/

Alle geplande concerten zijn onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen van het RIVM,
controleer eerst onze website.

Entree € 15,00

 
 

Alle datums

  • 30-01-2022 15:00

© 2021 Plaatselijk Belang Oud Aengwirden | Sitemap